کمد بایگانی ریلی
شنبه, 27 خرداد 1396 ساعت 14:39

کمد بایگانی ریلی

کمد بایگانی ریلی بهترین گزینهبه منظور  قفسه بندی سندها است. با استفاده از  کمد بایگانی ریلی در محیط و فضایهای بایگانی صرفه جویی می شود و جای کم تری را اشغال خواهد کرد؛ از این رو  ظرفیت بایگانی اسناد را به حداکثر خود می رسد.

ازکمد بایگانی ریلی می توان  به منظور نگهداری تمام پوشه ها، زونکن ها و همچنین در کتابخانه برای نگهداری کتاب ها نیز می توان به کار برد.کمد بایگانی ریلی را می توان به هر مکان دیگری انتقال داد که این یک از مهم ترین و بهترین ویژگی های این نوع از کمد ها می باشد.

فواید مهم استفاده از کمد بایگانی ریلی

  • جلوگیری از  نفوذ گرد و غبار در  فایل‌ها
  • طبقه‌بندی راحت  و قابل دسترس بودن فایل ها
  • کمد بایگانی ریلی مطابق با اتاق بایگانی کاربران از نظر ابعاد و اندازه  قابل ساخت خواهد بود.
  • بایگانی در یگ فضا را به حداقل 2 برابر افزایش می دهد.

کمد بایگانی ریلی

اصول طبقه بندی در کمد بایگانی ریلی

برای طبقه بندی کمد بایگانی ریلی 3 شیوه در اختیار است که به شرح زیر می باشد:

  1. بر اساس شاخص هایی طبق اسم اشخاص، مناطق جغرافیائی و سازمان ها طبقه بندی خواهد شد.
  2. طبق  عنوان و موضوع، بایگانی پرونده ها طبقه بندی می شود.
  3. با توجه به تاریخ  اساس نامه های  بایگانی طبقه بندی می گردد.