بایگان ریلی مکانیکی
شنبه, 06 خرداد 1396 ساعت 17:15

بایگانی مکانیکی نام دیگرش بایگانی ریلی ثابت میباشد دارای دو فایده میباشد

  • در این سیستم بایگان فضای قابل استفاده چندین برابر خواهد شد.
  • در این سیستم مدارک موجود در بایگانها با ایمنی بالایی محافظت شده اند با ترکیب های فلز و mdf نگهداری شده اند و نیز با کمک قفل مرکزی.این سیستم های بایگان ثابت بسیار کاربردی بوده است.

بایگانی ریلی مکانیکی