بایگانی ریلی مبین بایگان
پنجشنبه, 25 خرداد 1396 ساعت 11:53

بایگانی ریلی مبین بایگان

خدمات بایگانی ریلی مبین بایگان در حال حاضر دارای کیفیت زیادی در بازار بایگانی می باشد.در گذشته  استفاده از روش های قدیمی  باعث می شد فضای زیادی را اشغال کند.اما امروزه با استفاده از بایگانی ریلی به عنوان یکی از روش های نوین بایگانی می توان از کمترین فضا به منظور بایگانی استفاده نمود.

کمد بایگانی ریلی مبین بایگان

بایگانی ریلی مبین بایگان انواع بایگانی ریلی را در اختیار شما قرار می دهد. بایگانی ریلی در دو نوع تولید می شود. بایگانی ریلی اتوماتیک و مکانیکی. بایگانی ریلی مکانیکی با استفاده از نیرو های انسانی قابل حرکت کردن می باشد و این موضوع بهره گرفتن از  نیروی های  انسانی را افزایش خواهد داد. همچنین بایگانی ریلی درر  همه ارتفاع ها و طول های زیاد قابل نصب و استفاده می باشد.

بایگانی ریلی اتوماتیک به صورت هوشمند عمل می کند. در این نوع از بایگانی ریلی تردد افراد با استفاده از رادار  نوری کنترل می شود و در شرایطی که احتیاج باشد در زمان حرکت کردن به طور اتوماتیک متوقف خواهد شد. بایگانی ریلی اتوماتیک به کامپیوتر وصل می شود.

 

بایگانی ریلی مبین بایگان

مزایای بایگانی ریلی مبین بایگان

  1. فضای کمی اشغال کرده و باعث افزایش فضا در ادارات و سازمان ها می شود.
  2. نگهداری اسناد از اسناد با امنیت  زیادی انجام می دهد.
  3. هزینه  بایگانی را کاهش خواهد داد.

بایگانی ریلی مبین بایگان باعث خواهد شد تا بتوان از فضا حدود سه برابر بیشتر مورد استفاده قرار داد. با استفاده از سیستم  بایگانی ریلی مبین بایگان شما می توانید  سازمان خود را به طور مناسب ساختار بندی نمایید و باعث می شود تا بتوان از اسناد خود در یک تشکیلات دقیق و هوشمندانه نگهداری نمود.