بایگانی ریلی فلزی
سه شنبه, 09 خرداد 1396 ساعت 10:02

بایگانی ریلی فلزی به منظور نگهداری اسناد و مدارک قرار گرفته شده در زونکن یا پوشه طراحی گردید. هم زمان با دسترسی بشر برای امکان ثبت و ذخیره اطلاعات مهم انجام امور کاری و یا زندگی روزمره و فعالیت های اقتصادی بر روی اشیا مختلف از جمله کاغذ مفهوم بایگانی نیزبه وجود آمد. کاغذ برای ثبت اطلاعات مهم یکی از اشیا بسیار پرکاربرد و مهم می باشد و به شرط حفاظت و نگهداری درست از آن تا سالیان دراز می تواند اطلاعات و اسرار نوشته شده بر روی آن را درنگهداری نمود و بهره برداری کرد. با طراحی و تولید کمد بایگانی به صورت ریلی و متحرک  در واقع  بایگانی ریلی فلزی متحرک را هم ساختند.

بایکانی ریلی فلزی

بایگانی ریلی فلزی اسناد و مدارک این امکان را ایجاد می کند تا بتوان تا ۸۵% فضای اتاق بایگانی را به منظور بایگانی اسناد در قالب نگهداری در زونکن یا پرونده به صورت مفید مورد استفاده قرار داد. در استفاده از کمد به صورت سنتی برای نگهداری اسناد و مدارک طبقه بندی شده در حدود ۴۰% از فضا قابل استفاده بود. اما  در این روش میزان بهره گرفتن از فضا را می توانیم تا بیش از دو برابر زیاد کنیم. این مزیت بسیار خوب می باشد و در هزینه های فراوان صرفه جویی فوق العاده دارد. بعد از این بابت نباید نگران پرداخت قیمت  بایگانی ریلی فلزی باشیم.

بیشترین هزینه  برای بایگانی اسناد، هزینه اختصاص دادن یک فضای مفید و یک اتاق مناسب به منظور  قرار دادن کمد بایگانی، فایل یا قفسه بندی فلزی در آن می باشد. این اتاق نیاز به ساخت و بنا در تملک اداره یا شخص یا دستگاه دولتی را خواهد داشت و یا اینکه باید به صورت پرداخت اجاره برای مدت معین در اختیار باشد. طبیعی است هر اندازه ابعاد اتاق بزرگتر باشد نیاز به صرف سرمایه بیشتر برای در اختیار داشتن آن و همچنین تجهیز نمودن آن به وسایل و امکانات رفاهی و اداری داریم. با طراحی و نصب مناسب، سیستم های بایگانی ریلی فلزی و فایل کمد بایگانی ریلی متحرک قادر هستند این فضا را تا بیش از نصف کم کنند. به همین دلیل خرید و نصب سیستم بایگانی ریلی فلزی صرفه جویی فراوان را به همراه دارد و در مدت زمان بسیار کوتاه برگشت سرمایه را رقم می زند.

بایگانی ریلی فلزی زونکن ام دی اف فایل زیبایی و افزایش بهره دهی فضای اداری را همراه دارد و حفاظت اسناد و مدارک را افزایش خواهد داد.