امکانات بایگانی های ریلی اتوماتیک
شنبه, 06 خرداد 1396 ساعت 17:14
  1. این سیستم بایگانی دارای ایمنی زیاد به منظور استفاده از قفسه ها میباشند که رمز کاربری ورود این سیستم قابل تغییر نیز میباشد.
  2. سنسور هوشمند را بمنظور روشن کردن لامپ های سالن را داراست
  3. امکان تنظیم دستی با کلید های موجود دارد
  4. در مواقع اضطرار میتوان حرکت قفسه ها را کنترل نمود
  5. ال ای دی مخصوص که نشانگر وضعیت این بایگانهای ریلی است را دارد اعم از الارم،قفل کودک،و...
  6. سیستم بایگان های ریلی دارای قفل مرکزی میباشند·
  7. بایگان های ریلی دارای کنترلهایی باد برد حدود 100 متر میباشند

امکانات بایگانی ریلی