فایل‌های کشویی
فايل‌های كشويی
چهارشنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 11:01

 

این فایل‌ها در انواع 2 تا 4 کشو ارائه می‌گردد که می‌تواند دارای قفل مرکزی یا هر کشو دارای قفل مجزا باشد. این فایل ها به گونه ای می باشد که امکان دسته بندی و دستیابی به اسناد و مدارک را برای کاربران راحت می کند. ساختمان محکم، کشوهای روان و سیستم ترمز کشوها به منظور پیشگیری از خارج شدن کامل کشوها در زمان استفاده از آنها موجب شده بکارگیری از آنها مناسب و آسان باشد. این فایل ها در مکانهایی مثل ادارات، کارخانجات، مدارس و دانشگاه ها، ورزشگاه ها، کتابخانه ها و… بکار برده می شوند.