فایل‌های کشویی
فايل‌های كشويی
سه شنبه, 05 مهر 1390 ساعت 11:01

 

این فایل‌ها در انواع 2 تا 4 کشو ارائه می‌گردد که می‌تواند دارای قفل مرکزی یا هر کشو دارای قفل مجزا باشد.