انواع باکس
انواع باکس
چهارشنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 10:06

باکس یا قوطی فلزی (رنگ کوره‌ای)

قوطی یا باکس‌های فلزی که معمولاً قدمت زیادی هم در عرصه بایگانی دارند و به هر شکل و‌اندازه‌ای قابل ساخت می‌باشد که معمولاً‌ اندازه استاندارد طبق شکل ظاهری ارائه شده آن ارتفاع قد در جلو 25 سانت، قد قسمت انتهایی 10 سانت و دارای طول 38 الی 39 سانت و عطف 9 سانتی می‌باشد. قابل ذکر است چنانچه سفارش 1000 عدد به بالا باشد قابل ارائه با رنگ مورد درخواست نیز می‌باشد (رنگ کوره‌ای).

 


 

باكس یا زوکن لب كج

این باکسها جهت بایگانی اسناد بصورت ایستاده (عمودی) بکار می‌روند. باکسهای فوق با شکل ظاهری ارائه شده در تصویر قابل ساخت با جنسهای فلزی – مقوائی با روکش ورنی - مقوائی یا تمام P. V. C میباشد که معمولاً به ابعاد: ارتفاع از جلو 5/31، عطف 9، ارتفاع از پشت 10 و عرض 25 سانتی متر می‌باشد.

 


 

باكس لب كج پلاستيكی (كوپلاست)

در مدل‌های لب کج و چهارگوش موجود است و این باکس‌ها قابل مونتاژ می‌باشند. باکس های کوپلاست طبق احتیاج مصرف کننده به منظور نگهداری پرونده ها و اسناد به شکل پوشه، کاغذ و… تولید می شوند. یه وسیله فایل باکس نگهداری و محافظت از پرونده ها به آسانی امکان پذیر می باشد.

 


 

باكس یا زونکن سه گوش درجه 1

جهت بایگانی اسناد بصورت افقی استفاده می‌شود. که معمولاً به ابعاد حدوداً ارتفاع از جلو 25، عطف 9 و طول 36 سانتی متر (ضلعی که روی زمین قرار می‌گیرد) می‌باشد.


 


 

باكس یا زونکن چهار گوش درجه 1

جهت بایگانی اسناد بصورت افقی استفاده می‌شود. که معمولاً با ابعاد حدودی: ارتفاع از جلو 25، عطف 9 و طول 36 سانتی متر می‌باشد.